ภาพ Editorial คือ อะไร ?
  • 17 February 2017
  • 6,396
  • 0
ภาพ Editorial    ภาพ Editorial คืออะไร ?  ภาพ editorial ...คือภาพที่ใช้ประกอบข่าว ซึ่งห้ามใช้ในเชิงการค้า หรือเชิงพาณิชย์  ในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้สำหรับหนังสือพิมพ์เท่านั้นครับ อาจเป็นบทความในเว็บไซต์ เม็กกาซีน หรือตำรา แต่จ
อ่านต่อ