วิธีการสมัครและส่งภาพสอบ istockphoto.com

  
    วิธีสมัครและส่งภาพสอบ istockphoto 

1.เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์  istockphoto.com จากนั้นคลิ๊กที่ Join

วิธีสมัคร istockphoto

2.กรอกข้อมูล email , password  และเลือก Thailand ในช่องล่างสุด .... จากนั้นคลิ๊ก Join now

วิธีสมัคร istockphoto

3.ถัดมาในหน้าหลัก ..ให้เลื่อนลงมาบริเวณล่างสุดและคลิ๊กที่ Sell Stock

วิธีสมัคร istockphoto

4.ในหัวข้อ Apply to Be a Contributor จะมีการส่งสอบให้เลือก 4 ประเภท นั่นคือ 

 Photos (ภาพถ่าย) /  Illustrations (เว็กเตอร์) /  Video (วิดีโอ) / Audio  (เสียง) 

 ซึ่งจะต้องสอบแยกกันสำหรับแต่ละประเภท   ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการส่งสอบ ภาพถ่าย... ให้คลิ๊กเลือก Photos

วิธีสมัคร istockphoto 

5.ถัดไป ..เป็นคู่มือความรู้สำหรับช่างภาพสต๊อกซึ่งทาง istock ต้องการให้ช่างภาพรับทราบข้อกำหนดเบื้องต้น คลิ๊ก Next ไปเรื่อยๆหากต้องการอ่าน หรือสามารถข้ามไปยังหน้าสุดท้ายได้เลย โดยคลิ๊กที่ ข้อ 8. Continue to Application และในหน้าถัดไปคลิ๊กที่คำว่า Continue to Application  ด้านล่างบทความ

วิธีสมัคร istockphoto

 

6.ถัดมาจะไปยังหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัว  ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง จากนั้น คลิ๊ก Save

วิธีสมัคร istockphoto 

7.หน้าถัดไป ติ๊กเลือก True จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Submit

วิธีสมัคร istockphoto

 

8.ในหน้าต่อมา ให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุด 

>> พิมพ์  I AGREE ในช่องแรก

>> ถัดมาใส่ข้อมูล วันเดือนปีเกิด

>> คลิ๊ก Choose File เพื่ออัพโหลดหลักฐานยืนยันตัวตน  เช่น พาสปอร์ต บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ (ให้แสกนหรือถ่ายภาพเป็นไฟล์ jpg)  

>> จากนั้นคลิ๊ก  Continue

วิธีสมัคร istockphoto

 

9.ขั้นตอนต่อไปเป็นการอัพโหลดภาพเพื่อส่งสอบ  ภาพถ่ายจะต้องเป็นไฟล์ JPG ความละเอียดของภาพขั้นต่ำ 2 megapixels  

>> คลิ๊ก Choose File เพื่อเลือกภาพ (ครั้งละ 1ภาพ) 
>> ใส่คำบรรยายภาพในช่อง Description 
>> จากนั้น คลิ๊กปุ่ม Upload File
>> ทำซ้ำลักษณะเดิมจนครบสามภาพ

วิธีสมัคร istockphoto

 

10.เมื่ออัพโหลดครบ 3 ทั้งภาพแล้ว คลิ๊กที่ Complete the Application >> จากนั้นคลิ๊ก Continue ในหน้าถัดไป

วิธีสมัคร istockphoto

 

11.หากยังไม่ได้ตั้งชื่อ member name (คือชื่อที่จะให้ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์และportfolio) ระบบจะมายังหน้าตั้งชื่อ 

ให้พิมพ์ชื่อที่ต้องการในช่องว่าง ..จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Save และ คลิ๊ก Continue ในหน้าต่างถัดไป 

วิธีสมัคร istockphoto
 

12.หน้าถัดมา จะมีข้อความ Pending approval ปรากฎอยู่ต่อท้ายคำว่า Photos ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครและส่งสอบภาพถ่าย  จากนั้นรอผลตรวจ 5-7 วันโดยประมาณครับ จะมีการแจ้งผลทางอีเมล  โดยจะต้องผ่านทั้ง 3 ภาพ..ถึงจะเป็นสมาชิกขายภาพกับ istockphoto ได้

..ภาพที่ส่งสอบและผ่านการคัดเลือก  จะไม่ถูกเก็บในระบบ  ต้องทำการอัพโหลดภาพเดิมเข้าไปใหม่อีกครั้ง เพื่อส่งขายครับ     

วิธีสมัคร istockphoto

หลังจากสอบผ่านแล้วสามารถ upload ภาพเพื่อส่งขายได้สามช่องทาง ได้แก่
esp.gettyimages.com

- qhero.com

- Deepmeta software ดาวโหลดได้ที่ deepmeta.com

 

     Cr: Ton Api