ข้อกำหนดในการส่งภาพบุคคลและสถานที่

   
   การส่งภาพบุคคลและสถานที่ 
 

  • การส่งภาพบุคคล ซึ่งเจ้าตัวสามารถระบุได้ว่าเป็นตัวเองเมื่อเห็นภาพ จะต้องมีการเซ็นเอกสารยินยอมหรือที่เรียกกันว่า Model Release ให้นางแบบหรือนายแบบเซ็น เพื่ออนุญาตให้นำภาพส่งขายได้ แม้แต่ช่างภาพเอง หากถ่ายภาพตัวเอง ก็จำเป็นต้องเขียนชื่อตัวเองและเซ็นใบ Model Release เช่นเดียวกัน 

 

 model and property release

 

สำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี (อ้างอิงจาก shutterstock) จะต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมแทน  


รูปคนซึ่งไม่เห็นหน้า สำหรับบางเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องส่งใบ Model Release แต่ก็มีบางเว็บไซต์ เช่น istockphoto ซึ่งค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องนี้ ถึงแม้ไม่เห็นหน้าในบางครั้งอาจจะต้องส่งใบ Model Release แนบไปด้วยเช่นเดียวกัน
หลังจากเซ็นใบ Model Release แล้ว ให้ทำการแสกนหรือถ่ายรูป ส่งแนบไปพร้อมกับภาพ ในขั้นตอนการ Submit 

สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลและดาวโหลดใบ Model Release ซึ่งใช้ได้กับทุกเว็บไซต์ที่หัวข้อ ใบ Release 
 

  • การส่งภาพสถานที่ ..ภาพถ่ายที่มีการถ่ายในสถานที่ ซึ่งเฉพาะเจาะจง หรือเป็นสถานที่ส่วนบุคคล จะต้องมีใบยินยอมจากเจ้าของสถานที่ ซึ่งเรียกว่าใบ Property Release เพื่อให้เจ้าของสถานที่เซ็นอนุญาติ จากนั้นแสกนหรือถ่ายรูปใบ Property Release และส่งแนบไปพร้อมกับภาพ ในขั้นตอนการ submit

สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลและดาวโหลดใบ Property Release ซึ่งใช้ได้กับทุกเว็บไซต์ที่หัวข้อ ใบ Release 

 

ภาพเห็นหน้าคน โลโก้สินค้า หรือสถานที่ส่วนบุคคล สามารถมาส่งขายได้โดยไม่ต้องเซ็นใบยินยอม หากภาพเหล่านั้นอยู่ในเกณฑ์หรือมีลักษณะเข้าข่ายเป็นภาพข่าว หรือที่เรียกกันว่าภาพ Editorial ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ภาพ Editorial คืออะไร