วิธีการสมัครและส่งภาพใน fotolia.com


      วิธีการสมัคร fotolia.com  (ในเครือ adobestock.com)

    1. เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ www.fotolia.com และคลิ๊กที่ SIGN UP

วิธีสมัคร fotolia

     2. ในหน้าถัดไป ให้กรอกข้อมูลในช่องว่าง  จากนั้น คลิ๊กปุ่ม Sign up   

วิธีการสมัคร fotolia

     3. ต่อมาจะไปยังหน้าหลักของ fotolia  ให้คลิ๊กที่  Complete your profile เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว

วิธีการสมัคร fotolia

 

    4. ในหน้า My profile คลิ๊กที่ Modify เพื่อกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่  จากนั้นกด save 

วิธีการสมัคร fotolia 

 

    5. ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการยืนยันอีเมล... โดยการเข้าไปยังอีเมลที่ใช้สมัคร และเปิดข้อความซึ่งทาง fotolia ส่งมาให้

   จากนั้นคลิ๊ก ลิงค์ สีฟ้า (ที่ยาวที่สุด) เพื่อทำการยืนยันอีเมล์..เป็นอันเสร๊จสิ้นการสมัคร  และสามารถอัพโหลดภาพส่งได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบ ครับ  

วิธีการสมัคร fotolia

   วิธีการอัพโหลดภาพผ่านหน้าเว็บไซต์

วิธีการสมัคร fotolia   

1. การอัพโหลดภาพครั้งแรกหลังจากสมัคร ให้คลิ๊กที่หัวข้อ SELL IMAGES บริเวณเมนูฝั่งซ้ายมือ  ...หลังจากอัพโหลดครั้งแรกเสร็จ จะมีเมนูใหม่ CONTRIBUTOR AREA ปรากฎแทนที่ SELL IMAGES.... และในครั้งต่อไปให้ทำการเข้าไปอัพโหลดภาพที่หัวข้อ CONTRIBUTOR AREA >> Upload file(s)  

2. ถัดมา ให้เลือก Web upload 

3. จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Browse เพื่อเลือกรูปที่จะทำการอัพโหลด (ได้ครั้งละไม่เกิน 10รูป) 

4. จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Upload 

5. เมื่ออัพโหลดเสร็จ....ระบบจะเปิดไปยังหน้า Indexing โดยอัตโนมัติ  เพื่อเข้าสู่การใส่ข้อมูลภาพ  และส่ง (Submit) ภาพ ในขั้นตอนถัดไป  

  • --ภาพถ่ายจะต้องเป็นไฟล์ JPG เท่านั้น ความละเอียดขั้นต่ำ 4 Megapixels และขนาดไม่เกิน 30 MBs
  • --เว็กเตอร์ จะต้องเป็นไฟล์ AI หรือ ESP เท่านั้น  ส่งพร้อมไฟล์ JPEG ความละเอียดขั้นต่ำ 15 Megapixels  ชื่อไฟล์ทั้งสองต้องเหมือนกัน  ใส่โฟลเดอร์รวมกันทั้งสองไฟล์และจะต้องทำการ zip โฟลเดอร์ก่อนอัพโหลด
  • --สำหรับ vdo ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ +Videos บริเวณฝั่งขวาของหน้าจอ

  

ขั้นตอนการ submit ภาพ 

วิธีการสมัคร fotolia

1. เลือกภาพที่ต้องการใส่ข้อมูล โดยการติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าภาพที่ต้องการ สามารถเลือกใส่ข้อมูลภาพหลายๆภาพ (ที่คล้ายคลึงกัน) พร้อมกันได้ ...ภาพที่ถูกเลือกจะปรากฎบริเวณด้านบนของหน้า 

2. ใส่คำบรรยาย (Title/Description) และคีเวิร์ด (Keywords)  ให้กับภาพ  (หากมีการฝังข้อมูลภาพมาแล้ว ข้อมูลต่างๆจะปรากฏอัตโนมัติ ให้เช็คข้อมูล ชื่อ/คำบรรยายภาพ แต่ละภาพให้ถูกต้อง บางภาพข้อมูลคำบรรยายภาพ ที่ใส่มาก่อนอาจจะตกหล่น)

• Title/Description : ชื่อ/คำบรรยายภาพ ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร

• Keywords : คีเวิร์ดไม่เกิน 50 คำ

3. เลือกหมวดหมู่ให้กับภาพในหัวข้อ Category   หลังจากเลือกจะมี ดรอปดาวเมนูย่อย Category เพิ่มเติม ซึ่งจะเลือกเพ่ิมหรือไม่ก็ได้

4. จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Submit selected   

5. หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆคลิ๊ก Comfirm

    แต่หากมีการใส่ข้อมูลภาพผิดพลาด เช่น ลืมเลือกหมวดหมู่ หรือ ใส่คีเวิร์ดมากเกินกำหนด จะมีข้อความสีแดงแจ้งเตือน  และมีกากบาทสีแดงเล็กๆบริเวณช่องที่เราใส่ข้อมูลผิดพลาด ในแต่ละรูป ให้ทำการกลับมาแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน....จากนั้นกด Submit selected และต่อด้วย Confirm 

 

6. หากมีข้อความ... files have been sent to review  ปรากฎ เป็นอันเสร็จสิ้นครับ

วิธีการสมัคร fotolia

 

7. จากนั้นรอตรวจประมาณ 5-7 วันครับ และสามารถเข้าไปดูสถานะ รวมถึงผลการตรวจได้ ที่หัวข้อ My files >> All my uploaded files  ซึ่งจะมีสัญลักษณ์แสดงสถานะภาพอยู่ด้านหลังของภาพนั้นๆ ..ดังรูปตัวอย่าง

วิธีการสมัคร fotolia

 

Cr: Ton Api