รูปแบบการขายภาพออนไลน์และสิทธิ์การนำภาพไปใช้งาน


รูปแบบในการซื้อขายภาพออนไลน์และสิทธิ์การนำภาพไปใช้งาน 
    

 

Royalty free RF คืออะไร

 

Royalty Free

Royalty Free (RF) สำหรับการขายภาพออนไลน์คืออะไร ? – ปัจุบัน เว็บไซต์ขายภาพออนไลน์ (Microstock) นิยมซื้อขายภาพ  กันในรูปแบบที่เรียกว่า Royalty Free หรือ ปลอดค่าลิขสิทธิ  โดยส่วนใหญ่ทางเว็บไซต์จะเป็นผู้กำหนดราคาภาพ ลูกค้ามีการจ่ายเงินซื้อเพียงครั้งเดียว มีอายุการใช้งานตลอดไป  สามารถนำภาพไปใช้งานได้หลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก และภาพของเราก็ยังสามารถขายซ้ำให้ลูกค้ารายอื่นๆได้เรื่อยๆ...แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในเรื่องของการใช้งานเสียทีเดียวครับ เว็บไซต์ขายภาพออนไลน์ (Microstoker) ชั้นนำส่วนใหญ่มีจะ ข้อกำหนดที่เรียกว่า สิทธิ์การนำไปใช้งาน (License)  เพื่อกำหนดขอบเขตของในการใช้งานของลูกค้าและถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดราคาภาพด้วยครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งสองสิทธิ์การใช้งาน นั่นคือ 

  • Standard License  สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐาน  และ
  • Enhanced License (หรือ Extended License)  สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม

ตัวอย่างของข้อแตกต่าง ซึ่งเห็นได้ชัดระหว่างสิทธิ์การใช้งานสองแบบนี้ เช่น ลูกค้าที่ซื้อภาพในแบบ Standard License  สามารถพิมพ์ซ้ำบนสื่อสิ่งพิมพ์ได้สูงสุดห้าแสนก้อปปี้ และไม่อนุญาตให้พิมพ์ลงบนสิ้นค้าเพื่อจำหน่าย ...หากต้องการพิมพ์ลงบนสินค้า หรือพิมพ์ซ้ำเกินห้าแสนก้อปปี้ จะต้องซื้อภาพในแบบ Enhanced License ซึ่งมีที่ราคาสูงกว่า ..เป็นต้น  สามารถศึกษาข้อกำหนดและขอบเขตของการใช้งานของทั้งสองสิทธิ์การใช้งาน เพิ่มเติมได้ในแต่ละเว็บไซต์ครับ ซึ่งส่วนใหญ่มีข้อกำหนดและขอบการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน

สำหรับการขายแบบ Royalty Free นั้น เป็นการขายแบบไม่ระบุลูกค้า คือสามารถขายให้กับลูกค้ารายไหนก็ได้ กี่รายก็ได้ ระยะเวลาการใช้งานตลอดไป ซึ่งจะแตกต่างจากการขายแบบจัดการสิทธิ์ ( Right Managed) ที่จะกล่าวถึงต่อไป

 

Royalty Free RF คืออะไร 

 

Right Managed

Right Managed (RM) สำหรับการขายภาพออนไลน์คืออะไร ? – Right Managed หรือการขายแบบจัดการสิทธิ์ คือการขายภาพให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้ภาพนั้นแต่เพียงผู้เดียว(บริษัทเดียว)  การขายในรูปแบบนี้ จะต้องมีการระบุลักษณะการใช้งานและระยะเวลาที่ชัดเจน  และเนื่องจากภาพไม่สามารถขายให้กับลูกค้ารายอื่นๆได้อีกในช่วงระยะเวลาการใช้งาน จึงทำให้ราคาขายค่อนข้างสูง และไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่ก็ยังมีให้บริการสำหรับบางเว็บไชต์   


Cr: Ton Api