วิธีการสมัครขายภาพกับ 123rf.com

   วิธีการสมัคร 123RF.com

1. เข้าไปยังเว็บไซต์  www.123rf.com จากนั้นคลิ๊กปุ่ม  Sign Up

วิธีสมัคร 123rf

 

2. คลิ๊กที่ข้อความ  Sign up as a 123rf Content Contributor

วิธีการสมัคร 123rf 

3. ในหน้าถัดมา ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง  จากนั้นคลิ๊ก Sign Up 

วิธีการสมัคร 123rf

 

 4. ต่อมาเป็นขั้นตอนการยืนยันอีเมลครับ เข้าไปเช็คอีเมลที่เราใช้สมัคร...ในจดหมายซึ่งทาง 123rf ส่งมา คลิ๊กปุ่มสีเขียว ที่มีข้อความ Yes, this is my email address เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร...ครับ

วิธีการสมัคร 123rf                                                   

       ขั้นตอนการอัพโหลดและส่ง(submit)ภาพผ่านหน้าเว็บไซต์

     
      สำหรับเว็บไซต์ 123rf นั้นเมื่อสมัครเสร็จสามารถอัพโหลดภาพเข้าไป ได้ทันทีโดยไม่มีการสอบ ครั้งแรกจะต้องอัพโหลดอย่างน้อย 10 ภาพขึ้นไปครับ และจะต้องอัพโหลดหลักฐานยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือใบขับขี่) เข้าไปด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นทางเว็บจะไม่ทำการตรวจภาพให้เราครับ

   1. ขั้นตอนแรก หลังจาก Log In ให้คลิ๊กที่  Upload  บริเวณเมนูด้านล่างสุดของหน้าหลัก ภายใต้หัวข้อ For Contributors

วิธีการสมัคร 123rf

 

2. ในหน้าถัดมา เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของหน้า จากนั้นคลิ๊กปุ่ม I Agree เพื่อยอมรับข้อตกลง (หน้านี้จะปรากฎเฉพาะการเข้าอัพโหลดครั้งแรกเท่านั้น)

วิธีการสมัคร 123rf

 

3. ในหน้าถัดมา คลิ๊กปุ่ม Submit สีแดง หลังคำว่า Upload ID เพื่อส่งหลักฐานยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต ให้แสกนหรือถ่ายภาพ เป็น ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 4mb (**ขั้นตอนการส่งเอกสารยืนยันตัวตนทำหลังจากสมัครครั้งเดียวเท่านั้น)  

วิธีการสมัคร 123rf 

ในหน้าต่างย่อย คลิ๊กปุ่ม Choose File เพื่อเลือกไฟล์หลักฐานยืนยันตัวตนที่เตรียมไว้  จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Upload ID สีแดงเพื่อทำการอัพโหลดไฟล์...เสร็จแล้วคลิ๊ก กรอบด้านนอกเพื่อปิดหน้าต่าง

วิธีการสมัคร 123rf 

 

4. ในหน้าเดียวกัน ให้คลิ๊กเพื่อเลือกประเภทของงานที่จะอัพโหลด..ในที่นี่ขอยกตัวอย่างการส่งภาพถ่าย ..คลิ๊กที่ Images > Royalty Free > Web Form Uploader จากนั้นคลิ๊ก Next ดังรูป
 

Images >>>> Royalty Free >>>> Web Form Uploader และคลิ๊ก Next

  

5. ในหน้าถัดมา ลากรูปที่ต้องการอัพโหลด วางใน ช่องสี่เหลี่ยม ที่มีข้อความ Drag Files Here

   - ภาพถ่ายจะต้องเป็นไฟล์ JPEG ความละเอียด 6 megapixels ขึ้นไป ขนาดไม่เกิน 30 mb

 

6.เมื่ออัพโหลดเสร็จ ติ๊กถูกในช่องสี่เหลียมด้านล่าง ทั้งสองช่อง จากนั้นคลิ๊ก Next

วิธีการสมัคร 123rf

 

7. ถัดไปจะเป็นหน้าประมวลผล อาจจะต้องใช้เวลารอค่อนข้างนานทีเดียวครับ (ขึ้นอยู่กับจำนวนภาพ)  เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่ประมวลผลเสร็จจะหายไปจากหน้าจอ  จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 

วิธีการสมัคร 123rf 

 

8. ถัดมาเป็นขั้นตอนการแนบใบ Release (ใบเซ็นยินยอม)  สำหรับภาพถ่ายบุคคล หรือสถานที่ส่วนบุคคล..  คลิ๊ก Yes  หากต้องการแนบใบ release  คลิ๊ก No หากไม่ต้องการแนบเอกสารดังกล่าว  (ในที่นี้เลือก No เนื่องจากไม่มีภาพเห็นหน้าบุคคล ).. สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งภาพถ่ายบุคคลและสถานที่ส่วนบุคคล ได้ในหัวข้อ.... ข้อกำหนดในการส่งภาพบุคคลและสถานที่

วิธีการสมัคร 123 rf

 

9. ขั้นตอนต่อไปให้ใส่ คำบรรยายภาพ ในช่อง Description และคีเวิร์ดในช่อง Keywords  หากมีการฝัง คีเวิร์ดและคำบรรยายภาพมาก่อนแล้ว ข้อมูลจะเข้ามาอัตโนมัติ  เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิ๊กปุ่ม Save เป็นอันเสร็จสิ้นครับ  และรอผลการตรวจภาพ  ซึ่งอาจใช้เวลาไม่แน่นอน ประมาณ 4-5 วัน ไปจนถึง เกือบหนึ่งเดือนครับ ในระหว่างนี้ก็สามารถส่งภาพเข้าไปได้เรื่อยๆครับ 

วิธีการสมัคร 123rf

 

10. หากต้องการดูผลการตรวจและข้อมูลภาพที่ส่งไปแล้ว สามารถเข้าไปดูได้ที่หัวข้อ History บริเวณด้านล่างสุดในหน้าหลัก

 วิธีการสมัคร 123rf

 

      Cr: Ton Api