วิธีการสมัครและส่งภาพใน dreamstime.com


       วิธีการสมัคร dreamstime.com

      dreamstime เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ขายภาพออนไลน์ชั้นนำ ซึ่งมีวิธีการสมัครที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้พาสปอร์ต และไม่ต้องส่งภาพสอบครับ....ซึ่งมีวิธีการสมัครมีดังนี้ 

1. เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ www.dreamstime.com จากนั้นคลิ๊กที่ Sign up for FREE

 

วิธีสมัคร dreamstime

2. กรอก email /username/ password  ติ๊กเลือก  I’m not a robot และคล็กที่ Sign up for free

วิธีสมัครขายภาพกับ dreamstime
3. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์  ให้คลิ้กที่ My Account เพื่อไปยังเมนูหลักของผู้ขายภาพ (Contributors Area)

วิธีการสมัคร dreamstime

4. คลิ๊กปุ่ม Edit profile

วิธีการสมัคร dreamstime

5. กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน ให้ครบถ้วน  จากนั้นคลิ้ก Update info เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร และสามราถอัพโหลดรูปได้ทันที โดยไม่ต้องสอบครับ !

 

วิธีการสมัคร dreamstime

  

     วิธีอัพโหลดและส่งภาพ(submit)ผ่านหน้าเว็บไซต์

        ข้อกำหนดเบื้องต้น ของเว็บไซต์ dreamstime.com สำหรับภาพถ่ายนั้นจะต้องเป็นไฟล์ JPG  และมีความละเอียดขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3 megapixels ครับ ส่วนขั้นตอนการอัพโหลดและการส่ง (submit) ภาพมีวิธีการดังนี้  

     
1. หลังจาก Log in เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ คลิ้กที่ My Account  เพื่อไปยังเมนูหลักของผู้ขายภาพ (Contributors Area) จากนั้นคลิ๊กปุ่ม  Upload Images เพื่ออัพโหลดภาพ

>>>>วิธีการสมัครและอัพโหลดภาพใน dreamstime.com

      2. ในหน้าอัพโหลด ให้ลากไฟล์ภาพที่ต้องการอัพโหลด มาวางในช่องสี่เหลี่ยม ซึ่งมีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก จากนั้นรอเวลาอัพโหลดสักครู่

>>>>วิธีการสมัครและอัพโหลดภาพใน dreamstime.com

 

3. เมื่ออัพโหลดเสร็จ ระบบจะเปิดไปยังหน้า ส่งภาพ (submit) โดยอัตโนมัติ  ให้คลิ้กที่ปุ่ม  Commercial ด้านหลังภาพที่ต้องการส่ง

>>>>วิธีการสมัครและอัพโหลดภาพใน dreamstime.com 

4. จากนั้นใส่ข้อมูลให้กับภาพ ดังรูป (หากมีการฝังข้อมูลให้กับภาพมาก่อน เช่น ชื่อภาพ และคีเวิร์ด ข้อมูลจะปรากฎอัตโนมัติ)

>>>>วิธีการสมัครและอัพโหลดภาพใน dreamstime.com

5. ถัดมาด้านล่างในหน้าเดิม ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกรูปแบบการขายและสิทธิการนำภาพไปใช้งาน จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Submit เป็นอันเสร็จสิ้น
 
>>>>วิธีการสมัครและอัพโหลดภาพใน dreamstime.com

    - Web usage : การใช้งานบนเว็บไซต์

    - Print usage : การใช้เพื่อพิมพ์

    - Sell the right : ขายสิทธิ์ ให้กับลูกค้าเจ้าใดเจ้าหนึ่ง หากลูกค้าขอซื้อ เราจะต้องลบภาพนั้นออกจากเว็บไซต์

    - Use recommended price : ใช้ราคาที่ (เว็บ) แนะนำ

    - If this submission doesn't... : ต้องการให้เป็นภาพฟรี หากภาพไม่ผ่าน

    - I upload this file exclusively... : ส่งภาพนี้เฉพาะเว็บไซต์ dreamstime ที่เดียว

 

6. จากนั้นระบบจะเปิดไปยังภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ  ให้ทำการใส่ข้อมูลภาพเช่นดิม... หากต้องการก้อปปี้  ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดจากภาพที่เคยส่งไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อมายังภาพปัจุบัน ให้คลิ้กที่ปุ่ม  Autopopulate เพื่อเลือกภาพและข้อมูลที่ต้องการจะก๊อปปี้ จากนั้นกดปุ่ม Populate fields  ข้อมูลจากภาพเก่าที่เราเลือกก็จะเข้ามายังภาพหน้าปัจจุบันโดยไม่ต้องทำซ้ำ…...ช่วยประหยัดเวลาได้มากทีเดียวครับ

>>>>วิธีการสมัครและอัพโหลดภาพใน dreamstime.com 

 

 Cr: Ton Api