ใบ Model release และ Property release ใช้ได้กับทุกเว็บไซต์

 

 

 

 

 

MODEL RELEASE

 

 

PROPERTY RELEASE