สำหรับ shutterstock นั้นได้แยกหน้าเว็บไชต์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายออกจากกัน สำหรับผู้ขายหรือที่เรียกกันว่า contributor อย่างเราๆนั้นสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อส่งภาพขายได้ที่ http://submit.shutterstock.com
ข้อกำหนดเบื้องต้น
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป
 • ในการสมัครจะต้องใช้พาสปอร์ต (passport) เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนเท่านั้นครับ (ให้สแกนหรือถ่ายรูป เตรียมไว้เป็นไฟล์ JPG, TIF หรือ PDF ครับ )
 • จะต้องทำการส่งภาพสอบหลังจากสมัครและต้องผ่านอย่างน้อย 1 ภาพ  จึงจะได้เข้าร่วมเป็น สมาชิกขายภาพ (contributor) กับทาง shutterstock ครับ
ที่สำคัญ….หนึ่งคนสามารถสมัครได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นครับ !   อย่าลืมจดบันทึกข้อมูล อีเมลและพาสเวิร์ด ไว้กันลืมด้วยนะครับ…..สำคัญมากๆ การสมัครซ้ำ ในชื่อเดิม ถึงแม้จะเปลียนอีเมล  ทำให้โดนระงับบัญชีได้ครับ
ขั้นตอนการสมัครมีดังนี้
 1. เข้าไปที่ http://submit.shutterstock.com ซึ่งเป็นหน้าเว็บไชต์สำหรับช่างภาพหรือผู้ขาย (contributor) จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Sign up now
วิธีการสมัครและส่งสอบภาพ shutterstock 1
 1. กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล Display name อีเมล และพาสเวิร์ด (**ชื่อและนามสกุล ต้องตรงกับพาสปอร์ตทุกตัวอักษร**) กรอกเสร็จแล้วให้ติ๊กช่องสี่เหลียมด้านล่าง จากนั้นคลิ๊ก Continue

**ข้อบังคับในการสร้าง password: ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัว จะต้องประกอบด้วย ตัวเลข ตัวอักษรพิมพ์เล็กและ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ผสมกัน** ..อย่าลืมจดบันทึกไว้..กันลืมนะครับ

วิธีการสมัครและส่งสอบภาพ shutterstock 2
 1. ทาง shutterstock จะส่งข้อมูลลิงค์ เพื่อให้เราทำการยืนยัน email ตามที่อยู่ email ที่เราใช้สมัคร ให้ทำการเปิดเช็ค email จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอนต่อไป …….แต่ถ้ายังไม่ได้รับ email และต้องการให้ส่งซ้ำ คลิ๊กที่ Send again ถ้าหากต้องการเปลี่ยน email คลิ๊ก change
วิธีการสมัครและส่งสอบภาพ shutterstock 3
 1. หลังจากเปิด email คลิ๊กข้อความ Please click here to verify your email และคลิ๊กปุ่ม Next ในหน้าต่างถัดมา
วิธีการสมัครและส่งสอบภาพ shutterstock 4
 1. หน้าถัดไป ให้กรอกข้อมูล ที่อยู่ …จากนั้นให้คลิ๊กปุ่ม Next
วิธีการสมัครและส่งสอบภาพ shutterstock 5
 1. ต่อมาเป็นหน้าอัพโหลดหลักฐานยืนยันตัวตน (พาสปอร์ต) โดยให้แสกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์ jpeg, tiff หรือ pdf  ซึ่งเห็นรายละเอียดชัดเจน ..จากนั้นให้ทำการอัพโหลด โดยการลากไฟล์ มาวางในช่องสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นเส้นประ  หรือ คลิ๊กปุ่ม Choose file … เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้ว คลิ๊กปุ่ม Confirm >>> Continue
วิธีการสมัครและส่งสอบภาพ shutterstock 6
 1. ถัดมา เป็นขั้นตอนการส่งผลงานของเราเพื่อให้ทางเว็บ ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนที่จะรับเข้าเป็นสมาชิกขายภาพ (contributor) ขั้นตอนนี้หลายๆคนเรียกกันว่าการ “ส่งสอบ” โดยใช้ ภาพถ่าย  ภาพvector  หรือคลิปวิดีโอ ในการส่งสอบ ซึ่งส่งได้สูงสุดไม่เกิน10ผลงาน (10ภาพ) และจะต้องผ่านอย่างน้อย 1 ผลงาน (1 ภาพ) …….ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายส่งสอบครับ …….โดยให้คลิ๊กที่ Upload images  จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Got it! ในหน้าถัดไป

วิธีการสมัครและส่งสอบภาพ shutterstock 7

 • Photos (ภาพถ่าย): ความละเอียดขั้นต่ำ 4 megapixels
 • Vector(ภาพเวกเตอร์): จะต้องใช้ Adobe Illustrator 8 หรือ 10 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 Mb สำหรับไฟล์ vector (.eps) จะต้องส่งคู่กับภาพพรีวิว jpeg ขนาดความละเอียดขั้นต่ำ300 dpi และต้องตั้งชื่อให้เหมือนกันทุกประการ เช่น eps, pinkflower.jpg และอัพโหลดไปพร้อมกันทั้งสองไฟล์
 • Footage (คลิปวีดีโอ): ความละอียด SD-4K ความยาว 5- 60 วินาที รูปแบบไฟล์ .mov/.mp4/.mpg 98-60 fpsรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีดีโอ ดูได้ที่ www.shutterstock.com/contributorsupport/articles/kbat02/000006587
 1. จากนั้นในหน้าอัพโหลดภาพ ให้ลากไฟล์ภาพ มาวางภายในช่องสี่เหลี่ยม บริเวณหน้าเว็บไซต์ ….หรือคลิ๊กปุ่ม Select multiple files เพื่อเลือกภาพที่ต้องการอัพโหลด …. เมื่ออัพโหลดเสร็จ ให้คลิ๊ก Next ….เพื่อทำการส่งรูปหรือที่เรียกกันว่าการ Submit ในขั้นตอนต่อไป

วิธีการสมัครและส่งสอบภาพ shutterstock 8

 1. ในหน้า Submit ให้ทำการใส่ข้อมูลภาพ ซึ่งข้อมูลหลักๆที่จำเป็นต้องใส่ ได้แก่ คำบรรยายภาพ คีเวีร์ด และหมวดหมู่ภาพ โดยจะมีเครื่องหมายดอกจันปรากฏในหัวข้อดังกล่าว   วิธีการสมัครและส่งสอบภาพ shutterstock 9
 • หากต้องการใส่ข้อมูลภาพหลายๆภาพที่คล้ายคลึงกัน ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าภาพที่ต้องการ เพื่อใส่ข้อมูลพร้อมกันหลายๆภาพ
 • หากมีการฝังคีเวิร์ดและคำบรรยายภาพมาก่อน ข้อมูลจะปรากฎขึ้นมาโดยอัตโนมัติ (ดูวิธีการค้นหาคีเวิร์ดและการฝังคีเวิร์ดให้กับภาพได้ที่หัวข้อ “เครื่องมือช่วยค้นหาคีเวิร์ด” และ  “การใส่คีเวิร์ด ให้กับภาพ โดยใช้โปรแกรม Lightroom”)
          เมื่อใส่ข้อมูลภาพเรียบร้อยแล้ว ติ๊กเครื่องหมายถูกด้านหน้าเพื่อเลือกภาพที่ต้องการส่ง จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Submit for Review             (ในการส่งสอบครั้งแรก สามารถเลือกส่งได้ สูงสุด 10 ภาพพร้อมกัน)
 1. ระบบของ shutterstock จะมีการตรวจสอบการสะกดคำต่างๆที่เราใส่ให้กับภาพ หากคำไหนสะกดผิด มีการใช้คำซ้ำ หรือใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะมีการแจ้งเตือน ..ให้ทำการกลับมาแก้ไขใหม่โดยคลิ๊กที่ Continue (หากไม่มีการแจ้งเตือน ถือเป็นอันเสร็จสิ้น จะมีข้อความปรากฏ ดังรูป ในข้อ12)                                                                                                                           วิธีการสมัครและส่งสอบภาพ shutterstock10
 2. หลังจากกด Continue เพื่อกลับมาแก้ไข จะมีข้อความสีแดงปรากฎใต้ภาพ ซึ่งบอกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น มีการใช้คำซ้ำ  คำสะกดผิด หรือ ใส่ข้อมูลภาพไม่ครบถ้วน เป็นต้น

  –เมื่อมีการใช้คำซ้ำในคีเวิร์ด เช่น relax, relaxes, relaxing คำที่เติม s, es หรือ เติม ing ระบบถือว่าเป็นคำเดียวกัน และจะตัดคำซ้ำออกโดยอัตโนมัติ ให้เหลือเพียงคำเดียว  และมีข้อความแจ้งใต้ภาพดังนี้ The word(s) …คำศัพท์ที่ซ้ำ…. were redundant and removed from your list of keywords. 

  –หากมีคีเวิร์ดที่สะกดผิดจะมีข้อความสีแดงปรากฎดังนี้ The keyword…คำที่สะกดผิด…may be misspelled. If the spelling is correct, make no changes and click the Submit button again……หากต้องการจะใช้คำนั้นหรือเป็นคำเฉพาะให้ปล่อยไว้เหมือนเดิมครับวิธีการสมัคร shutterstock 11

              เมื่อรับทราบข้อผิดพลาดหรือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว …ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าภาพ และกดปุ่ม Submit for Review เพื่อส่ง ใหม่อีกครั้ง
12.ในหน้าถัดไป จะมีข้อความแจ้งว่า ภาพของคุณได้ถูกส่งสำเร็จแล้ว …….you images have been submitted successfully ดังรูป จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Continue เป็นอันเสร็จสิ้นครับ
วิธีการสมัครและส่งสอบภาพ shutterstock 12
หลังจากส่งภาพสอบครั้งแรกแล้ว จะไม่สามารถส่งได้อีก จนกว่าภาพชุดแรกจะถูกตรวจและออกผล โดยจะใช้เวลาตรวจประมาณ 1-2 วัน (หรือเร็วกว่า) ก็จะทราบผลกันแล้วครับ โดยมีการแจ้งให้ทราบทางอีเมลรวมถึงหน้าเว็บไซต์  ภาพที่ผ่านจะเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ เพื่อรอขายทันที โดยไม่ต้องส่งใหม่….หลังจากสอบผ่านแล้ว  สามารถเข้าไปอัพโหลดภาพ ผ่านหน้าเว็บไซต์ ได้ ที่หัวข้อ Upload โดยใช้วิธีการเช่นเดิม (จากข้อ 8 เป็นต้นไป)…………ส่วนใครที่ไม่ผ่านการสอบก็อย่าเพ่งท้อใจกันนะครับ สามารถเข้าไปส่งสอบใหม่ได้ เรื่อยๆภายในไม่กี่วันครับ
>>> next : การอัพโหลดรูปไปยัง Shutterstock หลังจากสอบผ่าน 
Share