การอัพโหลดรูปไปยัง Dreamstime.com นั้นสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การอัพโหลดผ่านหน้าเว็บ และ การอัพโหลดแบบ FTP (สำหรับรูปปริมาณมากๆ)  สำหรับครั้งแรกนั้นสามารถอัพโหลดได้ถึง 140 รูปทีเดียว ความละเอียดภาพอย่างน้อย 3 เมกาพิกเซล ครับ

การอัพโหลดรูปผ่านหน้าเว็บไชต์

1.เข้าไปยังหน้า Management Area และคลิ๊กที่ไอคอน Upload Images  หรือ เลือกที่แถบเมนู Contributors Area>>Upload Files

 

ขายภาพออนไลน์

 

 

2.หน้าต่างสำหรับ Upload จะปรากฎดังรูปด้านล่าง ในที่นี่ผมต้องการอัพโหลดมากกว่าหนึ่งรูป  จะต้องไปในส่วนที่เขียนว่า Upload multiple files  และคลิ๊กที่ปุ่ม Add เพื่อเลือกรูปที่จะอัพโหลด (สามารถเลือกหลายรูปพร้อมกันไ้ด้) จากนั้นรูปที่เราเลือกทั้งหมดจะเข้ามาอยู่กรอบสี่เหลี่ยมสีขาว เสร็จแล้วกด Upload ระบบจะให้ใส่ password อีกครั้งและเริ่มทำการอัพโหลดครับ  เมื่อเสร็จแล้วรูปจะเข้าไปอยู่ที่ Unfinished Files  พร้อมทำการ Submit เพื่อให้ Inspector ตรวจต่อไป

 

การอัพโหลดแบบ FTP

โปรแกรมที่ใช้อัพโหลดข้อมูลแบบ FTP นั้น มีหลายโปรแกรมครับ เช่น FileZilla , CoreFTP เป็นต้น ในที่นี้ผมเลือกใช้ FireFTP ซึ่งต้องใช้คู่กับเว็บบราวเซอ Mozilla Firefox เนื่องจากสะดวกและใช้งานง่ายครับ ที่สำคัญคือ ฟรี (..แฮๆ)
ขั้นแรกจะต้องมีเว็บบราวเซอ Mozilla Firefox ก่อนครับ (ดาวโหลด Mozilla Firefox ที่นี่)   หลังจากนั้นให้ไปดาวโหลด FireFTP มาติดตั้งซึ่งเป็นตัวเสริม(หรือที่เรียกว่าAdd-ons) โดยเข้าไปที่  http://fireftp.mozdev.org/ จะต้องใช้เว็บบราวเซอ Mozilla Firefox เปิดเท่านั้นครับถึงจะมี link ดาวโหลดปรากฎ   หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ไปดูขั้นตอนการอัพโหลดรูปกันครับ
1. สำหรับเว็บ Dreamtime.com ก่อนที่จะอัพโหลดรูปแบบ FTP ขั้นแรกจะต้องเข้าไปกด Activate FTP ก่อนครับ โดยให้เข้าไปที่ FTP upload ในหน้า Mannagement Area จากนั้นคลิ๊กที่ Activate FTP เพื่อทำการเปิดใช้งาน

 

ขายภาพออนไลน์

 

 

2. หลังจากเปิดโปรแกรม Mozilla Firefpx ให้คลิ๊กที่แถบเมนูตรงคำว่า  เครื่องมือ (Tools)>>นักพัฒนาเว็บ (Web Developer)>>FireFTP   ตามลำดับ  ดังรูปด้านล่างครับ   (สำหรับผู้ที่เพิ่งติดตั้งครั้งแรกอาจจะยังไม่มีแถบเมนูปรากฎ ให้คลิ๊กขวาในบริเวณที่เป็น ที่ว่างด้านบนสุดของหน้า  เหนือช่องใส่ที่อยู่เว็บไชต์ แล้วเลือกคำว่า แถบเมนู หรือ Menu bar)

 

ขายภาพออนไลน์

 

 

3. จากนั้นให้คลิ๊กที่คำว่า Create an account

ftp2

 

4. หน้า่ต่างถัดไปจะปรากฎดังรูป ให้กรอกข้อมูล FTP details ซึ่งได้มาจากหน้า FTP upload (ตามรูปในข้อที่1)
  • Account Name : ชื่อ account เราสามารถตั้งเองได้ ในที่นี้ผมตั้งตามชื่อเว็บไชต์ นั่นคือ Dreamstime เพื่อง่ายต่อการจดจำ
  • Category : ช่องนี้ไม่ต้องกรอก ให้เว้นว่างไว้ครับ
  • Host : ให้นำข้อมูลจาก FTP address มาใส่ในช่องนี้
  • Login : ให้นำข้อมูลจาก Username (user ID) มาใส่ช่องนี้
  • Password : ให้ใส่พาสเวิร์ดของเราที่ใช้ log in เข้าหน้าเว็บ Dreamstime

 

ขายภาพออนไลน์ 

5. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ  ในหน้า FireFPT จะสังเกตเห็นว่าชื่อ account ของเราปรากฎทางด้านซ้าย  ขั้นตอนต่อไปให้คลิ๊กที่คำว่า Browse เพื่อเลือกรูปที่จะทำการอัพโหลด ให้เลือกไปยัง folder ที่เก็บรูปของเรา จากนั้นมีรายชื่อรูปใน folder ปรากฎขึ้นมาในช่องสี่เหลียมใหญ่ ช่องที่สองจากซ้ายมือ

 

ขายภาพออนไลน์

 

 

6. ขั้นตอนต่อไป ให้คลิ๊ก Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ server

FTP-DT4

 

7. จากนั้นให้เลือกรูปที่จะทำการอัพโหลด  ชื่อรูปที่เลือกจะปรากฎเป็นสีน้ำเงิน เสร็จแล้วกดปุ่มลูกศรตรงกลางอันที่ชี้ไปทางขวานะครับ เป็นการเริ่มต้นอัพโหลด

 

ขายภาพออนไลน์

 

 

8. จะมีเปอร์เซ็นแสดงการอัพโหลด โชว์ตรงด้านบนของหน้าเว็บบราวเซอ เมื่อครบ 100% เป็นอันเสร็จสิ้นการอัพโหลดครับ รูปก็จะเข้าไปอยู่ี่ที่ Unfinished files (ในหน้า Management Area)  พร้อมทำการ Submit ต่อไป

 

ขายภาพออนไลน์

 

>>>next : การ Submit รูป ใน Dreamstime.com

Share