สำหรับ Dreamstime.com นั้นครั้งแรก เราสามารถส่งได้ ถึง 140 รูปครับ สำหรับจำนวนรูปที่สามารถส่งได้ในครั้งต่อไป  จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของจำนวนรูปที่ผ่านในครั้งก่อนหน้าครับ ถ้ารูปเราผ่านน้อยก็จะถูกลดจำนวนการส่งลง ส่วนขั้นตอนการส่งรูปหรือ submit นั้นมีดังนี้ครับ
1. เข้าไปที่หน้า Management area และคลิ๊กที่ Unfinished files รูปที่เราอัพโหลดเข้ามาจะปรากฎดังรูปด้านล่างครับ ให้คลิ๊กที่ COMERCIAL RF ซึ่งอยู่ด้านหลังของแต่ละรูป  เราสามารถเลือก submit รูปไหนก่อนก็ได้คับ ไม่ต้องเรียงตามลำดับ (สำหรับใครที่ยังไม่กรอกข้อมูลสมาชิก จะยังไม่สามารถ submit ได้ จะมีหน้าต่า่งปรากฎขึ้นมาเพื่อให้ไปกรอกข้อมูลสมาชิกก่อนครับ)

 

 

ขายภาพออนไลน์

 

2.หลังจากคลิ๊กที่ COMERCIAL RF แล้ว หน้าต่า่ง Submit จะปรากฎขึ้นมาดังรูปครับ ให้ใส่ข้อมูลตามหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน ให้ครบถ้วน ถ้าเราใส่ข้อมูลให้กับรูปมาแล้วจากโปรแกรมแต่งภาพต่า่งๆ เช่น Lightroom ข้อมูลภาพจะปรากฎขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  ให้เราเพียงแค่เลือกหมวดของรูปอย่างน้อยหนึ่งหมวดที่ช่อง Category (ถ้าเราเลือกหมวดเกี่ยวกับสถานที่จะมีแผนที่ขึ้นมาให้เราระบุที่ตั้ง เราจะระบุหรือไม่ก็ได้ครับ)

ขายภาพออนไลน์

3. ส่วนล่างของหน้า Submit ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก 5 ช่องดังรูป  จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จสิ้นการ submit

ขายภาพออนไลน์

4. หลังจากนั้นรูปถัดไปจะปรากฎขึ้นมา ให้ทำเช่นเดิม แต่คราวนี้จะมีฟังก์ชั้นใหม่ซึ่งช่่วยก็อปปี้ข้อมูล   เพิ่มขึ้นมาอยู่ใต้ภาพ หลังจากที่เรา submit ไปแล้วอย่างน้อย 1 ภาพ ทำให้การใส่ข้อมูลสะดวกขึ้นสำหรับภาพที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน  สามารถคัดลอกข้อมูลได้โดยไปที่ใต้ภาพ  เลือกรูปและข้อมูลที่จะทำการคัดลอก จากนั้นกด Populate ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกคัดลอกมายังรูปที่เราจะ submit

ขายภาพออนไลน์

หลังจาก submit แล้ว  รูปจะไปอยู่ที่ Pending files เพื่อรอการตรวจจาก inspector ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันครับ ถ้ารูปของเราผ่านแล้วจะเข้าไปอยู่ที่ Online files รูปที่ไม่ผ่านจะไปอยู่ที่ Refused files


Share