100 keywords ที่ใช้ในการค้นหารูปมากที่สุด

คีเวิร์ดที่มีการใช้ค้นหารูปมากที่สุดตลอดกาล จากเว็บ Shutterstock.com  เรียงจากคำที่มีการค้นหามากที่สุดครับ ถ้าต้องการทำรูปขายดี แนะนำให้ทำรูปในหมวดซึ่งอยู่ใน   30  อันดับแรกครับ 🙂

Top 100 search ever-ss


Leave a Reply