ปัจุบันการขายภาพออนไลน์ นิยมซื้อขายกันในรูปแบบที่เรียกว่า Royalty Free (RF) หรือ ปลอดค่าลิขสิทธิ  โดยผ่านทางเว็บไชต์ตัวแทนขายภาพ หรือที่เรียกกันว่า Microstock
Royalty Free (RF) คืออะไร – Royalty Free  หรือ บางเว็บไชต์เรียกว่า Commercial RF คือ การจำหน่ายแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์  ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปที่ Microstock ทุกแห่งใช้ในการภาพออนไลน์ในปัจุบัน   โดยจะคิดราคาตามขนาดของภาพและวิธีการที่ลูกค้านำไปใช้งาน รูปแบบของการนำไปใช้งานนั้นเรียกว่า License หรือสิทธิการใช้งาน โดยคล่าวๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ Standard License และ Enhanced License
Standard License คืออะไร :  Standard License คือสิทธิการใช้งาน ที่อนุญาตให้ผู้ที่ดาวน์โหลดรูปภาพสามารถนำภาพไปใช้งานได้ โดยใช้ได้ในจำนวนที่จำกัด ห้ามทำซ้ำ ใช้ซ้ำ หรือ แจกจ่าย เกินจำนวนที่กำหนด ตัวอย่าง –> จากเว็บ shutterstock.com ผู้ที่ดาวโหลดภาพในแบบ Standard License สามารถนำรูปไปใช้ ทำเว็บไชต์ ปกCD ปกหนังสือ หรือ โบรชัวร์ ฯลฯ แต่ห้ามผลิตหรือทำซ้ำเกิน 250,000 ชิ้น(ฉบับ) เป็นต้น
Enhanced License (EL) คืออะไร : Enhanced License, Extended License หรือ บางเว็บไชต์เรียกว่า Extended Rights คือสิทธิการใช้งาน ที่อนุญาตให้ผู้ซื้อนำภาพไปทำซ้ำหรือผลิตซ้ำเพื่อการค้าได้เป็นจำนวนมาก เช่น ทำโปสการ์ด โปสเตอร์ พิมพ์ลายบนแก้วน้ำ หรือ เสื้อยืด เป็นต้น Microstock บางแห่งจะแยก Enhanced License ออกเป็น License ย่อยๆมากมาย เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตามลักษณะและความเหมาะสมของการใช้งาน
สำหรับนักถ่ายภาพหรือผู้ที่ส่งภาพไปขายออนไลน์อย่างเราๆ ไม่จำเป็นต้องศึกษาลงลึกในรายละเอียดมากมายในเรื่องของ License นอกจากผู้ที่ต้องการซื้อภาพหรือดาวน์โหลดภาพไปใช้งาน เมื่อเราอัพโหลดรูปไปยัง Microstock   ทาง Microstock จะจัดการแบ่งขนาดภาพเพื่อจำหน่าย และจัด License ให้กับรูปของเราเองโดยอัตโนมัติ   Microstock บางแห่งเช่น Fotolia.com, 123RF.com จะให้เราเป็นผู้เลือกว่า ต้องการให้รูปเราขายในแบบ Extended Lincese ด้วยหรือไม่  ถ้าใครยัง งงๆ ไม่ต้องซีเรียสครับหลังจากสมัครและส่งรูปแล้ว เดียวจะค่อยๆคุ้นเคยไปเอง สิ่งที่เราควรศึกษาเพิ่มเติมในการขายภาพออนไลน์ คือ ข้อห้ามและข้อจำกัดโดยทั่วไปในการส่งภาพขายออนไลน์  ซึ่งมีคล่าวๆ ดังนี้

ข้อห้ามและข้อจำกัดโดยทั่วไปสำหรับการส่งรูปไปยัง Microstock

-ห้ามส่งรูปที่ีมี โลโก้ หรือ เครื่องหมายการค้าใดๆ
-ห้าม copy รูปภาพหรือทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
-รูปภาพจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง การดูถูก แบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ หรือศาสนา สำหรับรูปภาพโป๊ เปลือย(nude)  Microstockบางแห่งไม่รับรูปแนวนี้ แต่ Microstock บางแห่ง เช่น shutterstock.com สามารถส่งรูป nude ได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม เน้นไปในเชิงศิลปะ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ inspector เช่นกัน

stock photo

-สำหรับการถ่ายภาพอาคารหรือสถานที่  ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือในอาคาร บ้าน หรือ ออฟฟิส ถ้าเป็นสถานที่ส่วนบุคล จะต้องส่งใบยินยอมที่เรียกว่า Property Release ไปด้วย โดยสามารถหาดาวน์โหลดได้จากแต่ละ Microstock ซึ่งจะต้องให้เจ้าของสถานที่ เซ็นแล้วสแกนใบ Property Release ส่งไปพร้อมกับภาพถ่าย

stock photo1

-สำหรับการถ่ายภาพคนซึ่งเห็นหน้า และเจ้าตัวสามารถระบุได้ว่าเป็นตัวเองเมื่อเห็นรูป  จะต้องทำการแนบใบยินยอม หรือเรียกว่าใบ Model release ไปด้วย ซึ่งสามารถหาดาวโหลดได้จากแต่ละ Microstock เช่นกัน โดยจะต้องให้ผู้ที่ปรากฎอยู่ในภาพ เซ็นยินยอม และให้พยานเซ็นอีกคนหนึ่ง ซึ่งห้ามเป็นตากล้อง สำหรับรูปเด็กนั้นสามารถเซ็นยินยอมได้โดยผู้ปกครอง  รูปคนซึ่งไม่เห็นหน้าหรือเจ้าตัวเห็นภาพแล้วไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นตัวเอง ไม่จำเป็นต้องส่งใบ Model Release
สำหรับฝูงชนหรือกลุ่มคนจำนวนมาก สามารถส่งภาพไปขายได้ในอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า Editorial image ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ Model Release

stock photo

ภาพแบบ Editorial หรือ Editorial images คืออะไร :Editorial images คือ ภาพที่ใช้ประกอบข่าว หรือ ใช้สำหรับการทำหนังสือเรียนและตำรา  ซึ่งเป็นภาพที่ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นภาพเกี่ยวกับผู้คน เทศการ หรือ เหตุการณ์ต่างๆ การส่งถาพในแบบ Editorial นั้นไม่จำเป็นต้องส่ง Property และ Model Release แต่จะต้องใส่คำบรรยายภาพหรือเหตุการณ์นั้นให้ชัดเจน เช่น วัน เวลา และ สถานที่

>>>next : วิธีใส่ keywords ให้กับภาพ


Share